Đọc báo cáo tài chính

17/09/2020

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI MỚI (P1) – CÁC KHOẢN NỢ

Một công ty có nhiều tiền mặt hơn nợ thì đây là một dấu hiệu tốt, đặc biệt nếu nó được bán với giá thấp. Nhưng không phải các khoản nợ đều giống nhau
17/03/2021

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI MỚI (P2) – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BCĐKT cho bạn biết tình hình tài chính tại một thời điểm của doanh nghiệp có lành mạnh hay không BCKQKD như thành tích chạy 100m, ở đây thì là kết quả kinh doanh trong 1 quý hoặc có thể là 1 năm.
17/03/2021

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI MỚI (P3) – CÁC KHOẢN PHẢI THU

Các khoản phải thu không phải là xấu vì doanh nghiệp kinh doanh cho trả chậm là bình thường. Nhưng quá nhiều khoản phải thu duy trì trong thời gian dài sẽ làm sức khỏe tài chính bị suy giảm.
18/03/2021

LÀM SAO ĐỂ ĐẦU TƯ CỔ TỨC HIỆU QUẢ

Tiếp tục series bài viết về các trường phái đầu tư. True Invest giới thiệu đến các bạn về phương pháp đầu tư hưởng cổ tức