DỊCH VỤ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1. Đối tượng tham gia

- Quỹ uỷ quyền quản lý tài khoản là hệ thống đầu tư dành RIÊNG cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
- Nếu bạn đang tự đầu tư chứng khoán nhưng công việc đầu tư này chiếm quá nhiều thời gian mà lại chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng
- Bạn đang có số vốn nhàn rỗi trên 500 triệu và muốn tìm 1 kênh đầu tư sinh lời với mức lợi nhuận tối thiểu gấp đôi lãi suất gửi tiết kiệm bên cạnh đó vẫn đảm bảo được sự an toàn vốn.

2. Thời hạn uỷ quyền

Tối thiểu 3 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm tài chính tiếp theo

3. Phương pháp vận hành của dịch vụ

- Với hệ thống phương pháp đầu tư chuyên biệt chúng tôi sẽ sàng lọc và chọn ra những doanh nghiệp thoả mãn các tiêu chí về tăng trưởng trong dài hạn sau đó trực tiếp giao dịch mua - bán trên chính tài khoản của quý khách hàng.
- Quý khách hàng sẽ vẫn trực tiếp nắm giữ số vốn đầu tư của mình ở trên tài khoản chứng khoán cá nhân, song trong quá trình đầu tư chúng tôi sẽ thay mặt quý khách để trực tiếp giao dịch trên tài khoản chứng khoán cá nhân của quý khách nhằm kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Quý khách sẽ được hưởng toàn bộ lợi nhuận có được sau khi trích một khoản chi phí tương ứng cho chúng tôi.

4. Nghĩa vụ của khách hàng

a. Mở một tài khoản chứng khoán mới ở công ty chứng khoán mà True Invest làm môi giới hoặc thực hiện thủ tục chuyển môi giới sang chúng tôi nếu quý khách hàng đã có tài khoản chứng khoán ở công ty chứng khoán mà chúng tôi làm môi giới.
b. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về tài khoản uỷ quyền quản lý trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực.
c. Thanh toán các khoản phí môi giới và các chi phí khác nếu có với công ty chứng khoán mà bên A mở tài khoản.
d. Thanh toán chi phí dịch vụ quản lý tài khoản được quy định cụ thể trong hợp đồng quản lý tài khoản.
e. Không được tương tác vào tài khoản uỷ quyền trong thời gian hợp đồng có hiệu lực bằng bất kỳ hình thức nào: mua, bán, nạp, rút tiền khi chưa có sự đồng ý của True Invest. Trong trường hợp quý khách vi phạm điều này thì chúng tôi sẽ đơn phương huỷ hợp đồng uỷ quyền và không hoàn trả số tiền ký quỹ của quý khách trong mọi trường hợp.

5. Mức phí

5.1. Lựa chọn 1

a. Mục tiêu lợi nhuận: từ 10-16%/ một năm (mức lợi nhuận này sẽ tính theo nguyên tắc lãi kép).
b. Với mục tiêu lợi nhuận này, chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống đầu tư với tiêu chí an toàn vốn là trên hết cùng với đó là mức lợi nhuận không quá cao (10-16%/1 năm).
c. Mức phí quản lý tài khoản cố định: 2%/ năm/ trên tổng vốn đầu tư.
d. Trong trường hợp lợi nhuận trung bình mỗi năm KHÔNG đạt tối thiểu 10% thì chúng tôi sẽ KHÔNG thu phí quản lý tài khoản.
e. Trong điều kiện thị trường thuận lợi, mức lợi nhuận trung bình đạt mức trên 16% thì chúng tôi sẽ thu thêm 2% phí trên tổng vốn đầu tư tức 4% trên tổng giá trị vốn đầu tư

Lưu ý:

Trong trường hợp lẻ năm (quý khách hàng uỷ quyền cho chúng tôi vào thời điểm giữa năm tài chính) thì chúng tôi sẽ gộp thời gian lẻ vào năm tài chính tiếp theo. Theo đó năm tài chính đầu tiên được quy định trong hợp đồng sẽ là thời gian lẻ còn lại trong năm cộng 1 năm tiếp theo. Mức phí đặt cọc cũng như mức lợi nhuận tham chiếu cho năm tài chính đầu tiên này sẽ được tính tương ứng với tỷ lệ thời gian cộng thêm.

Quý khách cần ký quỹ trước mức phí quản lý 4% ở đầu mỗi năm tài chính. Đến cuối năm tài chính đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại mức ký quỹ 2% hoặc tất toán thêm các khoản chi phí phát sinh nếu có.

5.2. Lựa chọn 2

a. Mục tiêu lợi nhuận: 16%/ năm trở lên (mức lợi nhuận này sẽ tính theo nguyên tắc lãi kép).
b. Chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống đầu tư trung hạn mang tính tấn công có kiểm soát rủi ro chặt chẽ, nhằm đạt được mức lợi nhuận cao hơn.
c. Mức phí quản lý cố định là 2%/ năm trên tổng vốn đầu tư.
d. Trong trường hợp mức lợi nhuận trung bình từ 10%/năm trở lên thì chúng tôi sẽ hưởng 20% phần lợi nhuận có được.
e. Trong trường hợp tài khoản của quý khách hàng không có lợi nhuận thì chúng tôi sẽ không thu 2% phí quản lý tài khoản.
f. Nếu tài khoản của quý khách hàng lỗ trên 10% thì chúng tôi sẽ bù lỗ cho quý khách với tỷ lệ 20% khoản lỗ.

Lưu ý:

Trong trường hợp lẻ năm (quý khách hàng uỷ quyền cho chúng tôi vào thời điểm giữa năm tài chính) thì chúng tôi sẽ gộp thời gian lẻ vào năm tài chính tiếp theo. Theo đó năm tài chính đầu tiên được quy định trong hợp đồng sẽ là thời gian lẻ còn lại trong năm cộng 1 năm tiếp theo. Mức phí đặt cọc cũng như mức lợi nhuận tham chiếu cho năm tài chính đầu tiên này sẽ được tính tương ứng với tỷ lệ thời gian cộng thêm.

Quý khách cần ký quỹ trước mức phí 2% ở đầu mỗi năm tài chính. Đến cuối năm tài chính đó, chúng tôi sẽ tất toán thêm các khoản chi phí phát sinh nếu có.